Od początku swojego istnienia znaczna część naszych działań koncentruje się na promocji twórczości muzycznej, dramaturgicznej i graficznej Bogusława Schaeffera, artysty nazywanego Leonardem da Vinci XXI wieku, wciąż jednak rozpoznawalnego i docenianego bardziej za granicą, niż w Polsce.

AUREA PORTA

Od początku swojego istnienia znaczna część naszych działań koncentruje się na promocji twórczości muzycznej, dramaturgicznej i graficznej Bogusława Schaeffera, artysty nazywanego Leonardem da Vinci XXI wieku, wciąż jednak rozpoznawalnego i docenianego bardziej za granicą, niż w Polsce.