ERA SCHAEFFERA W PARYŻU

Program wieczoru 26 i 27 października 2018 rok godz. 20.00

19.30 wejście publiczności, gości do Galerii EP 7
20.00 – oficjalne  rozpoczęcie widowiska

21.30 zakończenie i kolacja z artystami Marcinem Wyrostkiem , Michałem Urbaniakiem, Olgą Szwajgier oraz artystami z Polski i Francji.
Proponujemy dress code i styl  ubrani goście widzowie na biało.

Będzie  niespodzianka!

Artystyczna kolacja VIP – połącz doznania artystyczne z kulinarnymi!

Koszt: 42 Euro od osoby. W cenie: przystawka, danie główne, deser, lampka wina oraz kawa.

Miejsce: 3 piętro EP7 nowoczesnej galerii w XIII dzielnicy Paryża.

Dania zostaną przygotowane przez szefa kuchni- Adrien Tran.

Rezerwacja kolacji obowiązkowa na adres mailowy:  aleksandra@ep7.paris

(odbiór zaproszeń na kolację i opłata na miejscu)

Oferta limitowana/ilość miejsc ograniczona.

26 i 27 października 2018 r., godz. 20:00 gramy Erę Schaeffera w Paryżu w budynku EP7

Program wieczoru 26 i 27 października 2018 rok godz. 20.00

19.30 wejście publiczności, gości do Galerii EP 7
20.00 – oficjalne  rozpoczęcie widowiska

21.30 zakończenie i kolacja z artystami Marcinem Wyrostkiem , Michałem Urbaniakiem, Olgą Szwajgier oraz artystami z Polski i Francji.
Proponujemy dress code i styl  ubrani goście widzowie na biało.

Będzie  niespodzianka!

Artystyczna kolacja VIP – połącz doznania artystyczne z kulinarnymi!

Koszt: 42 Euro od osoby. W cenie: przystawka, danie główne, deser, lampka wina oraz kawa.

Miejsce: 3 piętro EP7 nowoczesnej galerii w XIII dzielnicy Paryża.

Dania zostaną przygotowane przez szefa kuchni- Adrien Tran.

Rezerwacja kolacji obowiązkowa na adres mailowy:  aleksandra@ep7.paris

(odbiór zaproszeń na kolację i opłata na miejscu)

Oferta limitowana/ilość miejsc ograniczona.

O WYDARZENIU

Era Schaeffera w Paryżu! Gramy 26 i 27 października we wspaniałym budynku EP7. Wybitni polscy muzycy ( m.in. Michał Urbaniak & Marcin Wyrostek – Oficjalna Strona), aktorzy, tancerze w multimedialnym widowisku opartym o twórczość Bogusława Schaeffera.

Wstęp wolny.

Istnieje możliwość wykupienia kolacji, która stanie się interaktywną i niepowtarzalną częścią spektaklu. Ilość miejsc ograniczona!

 

Era Schaeffera is coming to Paris! We’re playing on 26-27th of October at the magnificent EP7 building. Outstanding Polish musicians (including Michal Urbaniak & Marcin Wyrostek – Official Webpage), actors, dancers in the multimedia show based on the work of Bogusław Schaeffer.

Free admission for the show.

There is a possibility to buy extra dinner, which will be an interactive and unique part of the show. Limited places!

DOFINANSOWANO Z INSTYTUTU ADAMA MICKIEWICZA W RAMACH NIEPODLEGŁA KULTURALNE POMOSTY

znakomita obsada

Artyści zagraniczni: Andy Ninvalle , Kathak Rajeev Mahavir, Kathak Yashodhan Rajeev, Bose Debolina, Jamal Souissi

Aktorzy: Waldemar Obłoza, Sean Palmer, Marcel Wiercichowski, Izabela Warykiewicz, Lidia Bogaczówna

Muzycy: Marcin Wyrostek z zespołem , Michał Urbaniak, Olga Szwajgier , Artur Dutkiewicz

Tancerze: Witek Jurewicz, Lena Kowalska

Gość specjalny: Prof. Richard Demarco / promotor Tadeusza Kantora w 70 tych latach, założyciel  Fringe  Festiwalu w Edynburgu, Ambasador Prof. Schaeffera w krajach anglojęzycznych.

reżyseria i produkcja

Reżyseria: Maciej Sobociński

Produkcja: Fundacja Przyjaciół Sztuk AUREA PORTA

Era Schaeffera to gala improwizacji, spotkania twórców muzyki, teatru, plastyki i tańca, wpisane w zastosowaną w widowisku technikę collage’u. To festiwal wyobraźni stymulowanej dźwiękiem, obrazem, ruchem, ale przede wszystkim hołd dla sztuki. Poprzez twórczą wymianę energii, najśmielsze kombinacje i połączenia, chcemy odczytywać i odkrywać dzieła Schaeffera na wielu różnych płaszczyznach.

OBSADA ERY SCHAEFFERA

MUZYCY

Marcin Wyrostek z zespołem , Michał Urbaniak, Olga Szwajgier , Artur Dutkiewicz

AKTORZY

Waldemar Obłoza, Sean Palmer, Marcel Wiercichowski, Izabela Warykiewicz, Lidia Bogaczówna

TANCERZE

Witek Jurewicz, Lena Kowalska

SCENARIUSZ I REŻYSERIA

Maciej Sobociński

REALIZACJA I PRODUKCJA

Fundacja Przyjaciół Sztuk Aurea Porta

BILETY

kontakt poniżej

KONTAKT

Krystyna Gierłowska
+48 606 880 830, aureaporta.fundacja@gmail.com

Obejrzyj spot z Ery SCHAEFFERA

BOGUSŁAW SCHAEFFER

Era Schaeffera – klasyka awangardy i awangarda klasyki

Multimedialne widowisko inspirowane dorobkiem genialnego polskiego kompozytora, dramaturga, teoretyka muzyki, filozofa i grafika Bogusław Schaeffera. To energetyczne multimedialne show z elementami performance u nawiązującego do wielowątkowej i bogatej twórczości artysty.

W interaktywnej , audiowizualnej przestrzeni teatralnej, pulsującej dramaturgicznym oraz muzycznym rytmem i tańcem dzieła Mistrza ukazane będą w rozmaitych, zaskakujących kontekstach pozwalających otworzyć Schaefferowski świat twórczej wyobraźni na współczesność- nowych wykonawców, nową rzeczywistość.

Prof. Bogusław Schaeffer, jako wybitna i wielowymiarowa osobowość kultury stał się motywem przewodnim działań Fundacji AureaPorta. Jego dokonania w dziedzinie muzyki i twórczości teatralnej, stawiają go na czele najoryginalniejszych twórców w dziejach kultury.

Ma dziś 90 lat. Mówi o sobie:

„Urodziłem się kompozytorem.

Po to, żeby odnowić polską muzykę. To się udało”.

Stefan Kisielewskio Schaefferze:

„Ojciec nowej muzyki w Polsce”.

Kompozytor, teoretyk muzyki, dramaturg, filozof, grafik, reżyser teatralny, aktor

 • autor: 17 książek, 800 kompozycji muzycznych, 44 dramatów, 750 prac graficznych
 • artysta międzynarodowy:
 • wystawa prac graficznych i partytur w MoMA,
 • kompozycje grane są przez orkiestry z całego świata,
 • sztuki zostały przetłumaczone na 17 języków,
 • wykładowca europejskich uczelni, wykształcił 160 uczniów różnych narodowości,
 • podręcznik kompozycji Schaeffera jest ewenementem na skalę światową.

„Wspaniałe widowisko ku czci oryginalnego talentu. Era Schaeffera daje rzadką możliwość do zanurzenia się w zniewalającej, ogarniającej wszystkie zmysły wizji unikatowej osobowości” ****

Portal Edynburgh Scotland

ERA SCHAEFFERA to spektakl uniwersalny. Poprzez kompendium bogatej twórczości reżysera, reprezentuje w Madrycie polską muzykę współczesną .Schaeffer to nie tylko dramaturg  przede wszystkim wielki, znany na całym świecie kompozytor,  pisarz , filozof i grafik . Po prostu Leonardo da Vinci XXI wieku – mówi aktor Marek Frąckowiak.

„Dorobek kompozytorski Bogusława Schaeffera  jest ogromny i niezwykle róznorodny. Kazdy jego utwór nosi pietno oryginalnosci.

L’Ere Schaeffer – classique de l’avant-garde et avant-garde du classique

L’Ere SCHAEFFER est un spectacle multimédia inspiré de l’oeuvre géniale du compositeur, dramaturge, théoricien de la musique, philosophe et graphiste polonais Bogusław Schaeffer.

Il s’agit d’un show multimédia débordant d’énergie, avec éléments de performance marqués par la richesse de l’oeuvre plurielle de l’artiste.
Les oeuvres du Maître sont présentées dans un espace théâtral interactif vibrant d’une dramaturgie musicale et dansée, dans des contextes surprenants donnant accès dans le monde schaefferien à une imagination créatrice ouverte à l’actualité, à de nouveaux interprètes et à une nouvelle réalité.

Bogusław Schaeffer est devenu, en tant que personnalité éminente de plusieurs domaines de la culture, le centre des actions de la Fondation  Aurea Porta.

Ses créations dans les domaines de la musique et du théâtre l’ont placé en tête des auteurs les plus originaux de l’histoire culturelle.

Il a aujourd’hui quatre-vingt-dix ans. Il dit de lui:
„Je suis né compositeur.

Pour renouveler la musique polonaise. Cela m’a réussi”.

Stefan Kisielewski parlant de Schaeffer:

„Le père de la nouvelle musique en Pologne”.

Compositeur, théoricien de la musique, dramaturge, philosophe, graphiste, metteur en scène de théâtre, acteur.

 • auteur de 17 livres, 800 compositions musicales, 44 drames, 750 oeuvres graphiques.
 • artiste international
 • exposition d’oeuvres graphiques et de partitions au MoMA,
 • compositions interprétées par des orchestres dans le monde entier,
 • pièces de théâtre traduites en dix-sept langues,
 • enseignant dans plusieurs établissements européens, il a formé cent-soixante étudiants de diverses nationalités.
 • le manuel de composition de Schaeffer est un évènement à l’échelle mondiale.

„Un spectacle magnifique en l’honneur d’un talent original. L’Ere Schaeffer donne une possibilité rare de se plonger dans la vision exceptionnelle d’une personnalité unique qui s’empare de tous les sens” ****

Portail Édimbourg Écosse

L’ERE SCHAEFFER est un spectacle universel. Reprenant l’ensemble de l’oeuvre abondante du metteur en scène, elle représente à Madrid la musique polonaise contemporaine. Schaeffer n’est pas seulement un grand dramaturge, un compositeur connu dans le monde entier, un écrivain, un philosophe et un artiste graphique. Il est tout simplement le Léonard de Vinci du XXI siècle – dit l’acteur Marek Frąckowiak.

„L’oeuvre du compositeur Bogusław Schaeffer est immense et exceptionnellement diverse. Chacune de ses productions porte la marque de l’originalité, et les commentaires que l’auteur y adjoint volontiers contiennent des éléments de provocation.”

Centre d’information musicale polonais, Union des compositeurs polonais.

ZAPRASZAMY NA ERĘ SCHAEFFERA!