Remont i zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej i promocji polskiej sztuki współczesnej


Remont siedziby Fundacji Przyjaciół Sztuk Aurea Porta-

Pod koniec roku 2020 odbył się generalny remont głównej siedziby Fundacji. Był on możliwy dzięki środkom z dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Remont stworzył warunki bezpiecznego przechowywania materiałów archiwalnych (zbioru dzieł oraz rękopisów) oraz na udostępnianie ich w ramach wizyt studyjnych i prac badawczych.

Bogusław Schaeffer powierzył Fundacji pieczę nad swym dorobkiem – zbiorem dzieł i rękopisów. Naszą misją jest więc zabezpieczenie zasobu i promocja twórczości genialnego, wszechstronnego artysty Bogusława Schaeffera. Fundacja prowadzi działania mające na celu wsparcie twórczości artystów. Remont miał na celu dostosowanie infrastruktury do standardów światowych, podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej Fundacji i rozszerzenie sieci kontaktów międzynarodowych mających na celu promocję twórczości wybitnego Polaka.

Dotychczasowa działalność artystyczno-kulturalna, przybierająca coraz częściej formę mecenatu uczyniła z Fundacji instytucję rozpoznawalną w środowiskach twórczych w kraju i poza jego granicami. Skala prowadzonych działań, zaangażowanie artystów skupionych wokół myśli Schaefferowskiej była ograniczona przez brak zaplecza infrastrukturalnego. Dzięki modernizacji siedziby Fundacji możliwa jest ciągłość zadań z zakresu edukacji kulturalnej, promocji twórczości Schaeffera, ze szczególnym uwzględnieniem młodego odbiorcy oraz nastawieniem na rozwój i budowę publiczności – odbiorców i entuzjastów jego dorobku intelektualnego i kunsztu kompozytorskiego. Fundacja skupi się także na realizacji międzypokoleniowych, interdyscyplinarnych warsztatów teatralno-multimedialnych.

Warsztaty będą miały na celu upowszechnianie uczestnictwa w kulturze przez podnoszenie kompetencji artystycznych oraz stworzenie przestrzeni integracji przedstawicieli różnych grup społecznych. Do prowadzenia warsztatów zaproszeni zostaną wybitni polscy artyści aktorzy, reżyser, muzycy, realizatorzy przedstawień multimedialnych współpracujący przy realizacji wydarzeń na światowym poziomie artystycznym.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Categories: Bez kategorii
Share: