Tegoroczna Era Scheaffera będzie już 11.edycją tego wydarzenia. Wyjątkową, bo połączoną z obchodami 90-tych urodzin tego wybitego Twórcy Narodowego.

Bogusław Schaeffer – człowiek renesansu, humanista, przedstawiciel powojennej awangardy, w którego kręgu zainteresowań znajdziemy: muzykę, literaturę, filozofię, teatr i sztuki plastyczne, a także pedagogikę, publicystykę i reżyserię. Schaeffer na swój sposób stał się twórcą totalnym, u którego liczne fascynacje wzajemnie się przenikają (zwłaszcza teatr i muzyka). Jako kompozytor, dramaturg, grafik czy nawet filozof lekceważącym kanony stylistyczne, a nawet techniczne. Sam mówi, że „w sztuce nie wolno niczego powtarzać za innymi”.
W tym aspekcie dzieła tego artysty są nieskończonym źródłem inspiracji dla kolejnych pokoleń.

Festiwal Era Scheaffera jest multimedialnym, audiowizualnym wydarzeniem inspirowanym dźwiękiem, słowem, ruchem, obrazem, utrzymanym w technice collage’u. Do udziału zapraszani są wybitni artyści scen polskich i zagranicznych. A każdy spektakl jest multimedialnym widowiskiem połączonym z grą aktorów i pokazem graficznych dzieł Schaeffera.
Jego organizatorem jest Fundacja Przyjaciół Sztuki AUREA PORTA, założona przez śp. aktora Marka Frąckowiaka w celu promocji polskiej sztuki współczesnej.

Festiwal w tym roku zawita w: Warszawie, Łodzi i Katowicach.