MkID

Dzięki środkom uzyskanym od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury zrealizowaliśmy zakup niezbędnego wyposażenia organizowanego Archiwum Prac Bogusława Schaeffera oraz Fundacji Przyjaciół Sztuk Aurea Porta. Realizacja tego zadania umożliwiła prawidłowe, dostosowane do standardów europejskich, zabezpieczenie cennego zbioru znajdującego się w posiadaniu Fundacji (rękopisy,maszynopisy,partytury, grafiki 750 sztuk, kompozycje 800 sztuk , ponad 44 dramaty, 20 publikacji pedagogicznych w tym pierwszy podręcznik napisany przez Prof. Schaeffera „Wstęp do kompozycji” wydany w 1972 roku).

Zakup wyposażenia ma na celu zwiększenie atrakcyjności realizowanych wydarzeń oraz wdrażanie nowych technologii w realizowanych projektach artystycznych. Do tej pory wydarzenia realizowane były przy użyciu każdorazowo wynajmowanego sprzętu, co znacznie zwiększało koszty realizacji zadań. Zakup wyposażenia umożliwia nie tylko zmniejszenie kosztów działań, ale również zwiększenie ich częstotliwości i organizowania imprez kulturalnych (np.warsztaty, próby teatralne, słuchowiska muzyczne, spotkania i dyskusje) oraz przeprowadzenia video dokumentacji realizowanych zadań.

Wyposażenie Archiwum Bogusława Schaeffera

13 ERA SCHAEFFERA

Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

DOFINANSOWANO W KWOCIE 

95 000 ZŁ.