Fundację Przyjaciół Sztuk AUREA PORTA” od lat propaguje twórczość Bogusława Schaeffera – kompozytora, dramaturga, grafika, filozofa – artysty awangardowego, który lekceważył kanony i sam mówił, że „w sztuce nie wolno niczego powtarzać za innymi”.

Festiwal Era Schaeffera to wydarzenie cykliczne z pogranicza muzyki, teatru i tańca, oparte o bogaty dorobek twórczy genialnego polskiego współczesnego kompozytora, teoretyka muzyki, dramaturga, filozofa i grafika Bogusława Schaeffera odbywające się regularnie w sezonie jesiennym nieprzerwanie od 2009 roku w Warszawie. Festiwal jest multimedialnym i audiowizualnym wydarzeniem inspirowanym dźwiękiem, słowem, ruchem, obrazem, utrzymanym w technice collage’u.

Bogusław Schaeffer był nazywany Leonardem da Vinci XXI wieku przez prof. Richarda Demarco (promotor Tadeusza Kantora w 70 tych latach, założyciel Festiwalu Fringe  w Edynburgu, Ambasador prof. Schaeffera w krajach anglojęzycznych). Stefan Kisielewski określił go „ojcem nowej muzyki w Polsce”. Znany, amerykański krytyk jazzowy Leighton Kerner uznał „Koncert jazzowy” Schaeffera za „najbłyskotliwszy utwór jazzowy od czasów Błękitnej Rapsodii George’a Gershwina.” Z kolei Tomasz Stańko uważał Bogusława Schaeffera za „wielką, charyzmatyczną postać awangardy muzycznej. Jej synonim.”

Bogusław Schaeffer wciąż jest bardziej znany za granicą niż w Polsce. Istotą projektu Fundacji Przyjaciół Sztuk Aurea Porta jest promocja i upowszechnianie dorobku artystycznego tego wszechstronnego twórcy. Jako artysta awangardowy, lekceważący kanony, często odosabniał się stylistycznie i technicznie. Jego pogląd na sztukę, że „w sztuce nie wolno niczego powtarzać za innymi” odzwierciedla się w autorskiej twórczości. Również w tym aspekcie dzieła artysty są nieskończonym źródłem inspiracji dla kolejnych pokoleń.